Talpedagog

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Talpedagogens uppgift är att stödja, underlätta och bidra till en god utveckling och lärandemiljö för elever med en språklig sårbarhet.

Talpedagogen riktar sig till elever i grund- och särskolan, pedagoger och föräldrar. Varje elev får utifrån sina behov en individuell stödinsats i samarbete med pedagoger och föräldrar samt i vissa fall logoped. Talpedagogen ingår i elevhälsoteam i kommunens F-5 skolor, samt övriga elevhälsoteam vid behov. Förskolans pedagoger har möjlighet att få råd och stöd av talpedagogen via kommunens Språkotek.