Psykisk hälsa

kvinna med huvudbry

Socialpsykiatrin har ansvar för personligt stöd, boende och sysselsättning till människor i kommunen med psykiska funktionsnedsättningar.

Boendestöd

I Tibro finns ett team som ger dig stöd i det egna boendet. Vi arbetar med  återhämtning, vilket innebär att vi har ditt behov i fokus för att stärka dina  förmågor.

Aktivitetshuset

Vi har en social daglig verksamhet, dit du kan komma för att träffa andra brukare och bryta din isolering. Vi kan även hjälpa till att hitta utlokaliserade arbetsplatser, där du kan ha din dagliga verksamhet.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att skapa ett socialt kontaktnät genom att ni tillsammans deltar i fritidsaktiviteter och andra intressen för att bryta din isolering.  

Vad kostar det att få stöd från socialpsykiatrin?

Du betalar ingen avgift.

Var ansöker jag om stöd?

För att ansöka om boendestöd, kontaktperson eller daglig verksamhet kontaktar du socialpsykiatrins myndighetshandläggare. Se kontaktinformation i högermenyn.
Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-03-28 Skriv ut

Kontaktinformation

Hanna Nellvén Enhetschef Skicka e-post till Hanna Tel: 18289

LSS-/SOL-handläggare

Telefontider: 

8.30-9.30

Erika Svensson Myndighetshandläggare Skicka e-post till Erika Tel: 18516

Ulrika Henriksson Myndighetshandläggare Skicka e-post till Ulrika Tel: 18436

Länkar till andra webbplatser