Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför årligen en nationell undersökning inom äldreomsorgen.

De personer som är 65 år och äldre och som har ett beslut om hemvård eller ett verkställt beslut om särskilt boende har fått svara på enkätfrågor. Denna enkät skickades ut med start i mitten av mars och pågick till slutet av maj.

Resultatet från denna undersökning visar att majoriteten av landets äldre som besvarat enkäten tycker att äldreomsorgen är bra vilket självklart inte är något undantag för Tibro.

Totalt har 94 714 äldre i landet besvarat frågor om hemvård och totalt 40 371 äldre har besvarat frågor om särskilt boende (äldreboende).  

Klicka här för att ta del av en kort sammanfattning av resultat för Tibros hemvård.

Klicka här för att ta del av en kort sammanfattning av resultat för Tibros särskilda boenden.

Vill du ta del av mer statistikresultat så kan du klicka här för att komma vidare till Äldreguiden. Socialstyrelsen har tagit fram Äldreguiden för att ge dig information om äldreboenden och hemtjänstverksamheter i hela Sverige.

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Johanna Lillerskog Publicerad: 2016-10-21 Skriv ut

Kontaktinformation

Lena Johansson Enhetschef Fredsgatans äldreboende Skicka e-post till Lena Tel: 18475