Ökad trygghet för äldre och multisjuka

Tibro kommun och Närhälsan i Tibro har inlett ett nära samarbete för att förbättra vården för äldre och multisjuka Tibrobor. Foto: Christina Froh

Tyvärr är det inte ovanligt att äldre och multisjuka patienter åsidosätts inom den svenska sjukvården. Därför gör Tibro kommun och Närhälsan en stor gemensam satsning för att höja vårdkvaliteten för denna stora och utsatta grupp.

Bara det faktum att kommunen och primärvården numera har ett så nära samarbete, är en stor förbättring i sig, menar Jenny Johansson som är enhetschef i den kommunala vård och omsorgen.

– Så länge primärvården sköter sitt och kommunen sitt, finns det alltid en risk för att patienter kan hamna mellan stolarna.

Sköterska samordnar vårdplanering

För att klara av satsningen har kommunen och primärvården gjort två viktiga nyrekryteringar. Medan den mobile hemsjukvårdsläkaren är anställd av Närhälsan i Tibro och Närhälsan i Karlsborg, är den sjuksköterska som ska ansvara för den medicinska delen i de sjukhusförlagda vårdplaneringarna, anställd av Tibro kommun och Närhälsan i Tibro.

– Tanken är att jag ska fungera som en bro mellan Närhälsan och kommunen så att gränssnittet blir mjukare. Patienten ska inte behöva bry sig om vilken instans som ska stå för vården utan det ska bara fungera, förklarar sjuksköterskan Ulla Axelsson.

Läkare gör viktiga hembesök

Även om samarbetet bara har pågått sedan årsskiftet har det redan varit fruktsamt. Under årets
första fyra månader har till exempel hemsjukvårdsläkaren Eric Bertholds hunnit med ett sjuttiotal hembesök:

 – I samband med dessa uppdaterar vi medicinlistorna.Många patienter kvar på mediciner som de inte längre behöver eller tål eftersom man med stigande ålder blir allt känsligare för biverkningar. Vid svår och obotlig sjukdom, försöker vi också att tillsammans med patienten planera för hur hon eller han ska få bästa möjliga vård i livets slutskede. Vi hoppas på det bästa men har en plan om det nu inte blir så, framhåller Eric.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Jenny Johansson Enhetschef Skicka e-post till Jenny Tel: 18313