Säg vad du tycker om socialtjänsten

Synpunkter på omsorg och socialtjänst

Dina synpunkter är värdefulla för oss och en viktig information för att vi ska kunna åtgärda brister och göra förbättringar i vår verksamhet. Synpunkter kan du lämna in skriftligt via den folder, Beröm och klagomål, som finns utlagd på våra enheter. Du kan också hämta den via länken här i högermenyn.

Lämnar du namn och telefonnummer lovar vi dig ett svar inom 14 dagar. Vi garanterar att inga negativa konsekvenser ska uppstå för den som framför klagomål. Du kan alltid välja att vara anonym, din synpunkt är ändå lika värdefull för oss. Däremot kan vi inte återkomma till dig med besked om vad som händer med ditt ärende om du väljer att vara anonym. 

Din synpunkt blir en allmän handling

Inkomna synpunkter registreras, följs upp och blir en allmän handling liksom de evntuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att synpunkten inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen. 

Du kan överklaga beslut

Du kan också klaga på annat sätt, till exempel om du inte är nöjd med ett beslut. Då kan du göra en överklagan av myndighetsbeslut. Hjälp med att överklaga ett sådant beslut kan du få av din handläggare. Då ska du inte använda vår folder.

Du kan läsa mer om hur du överklagar kommunens beslut på den sida om överklagan, som du når via länken till höger. När du gör det, förflyttas du till avdelningen Politik och demokrati här på webbplatsen.

Sidansvarig: Peter Dahlqvist Publicerad: 2016-08-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Socialnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504-180 00 Skicka e-post till Socialnämnden

Mikael Ingsberg Socialchef Skicka e-post till Mikael Tel: 18817

Länkar till andra webbplatser