Kvalitetspolicy och värdegrund

Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

Med kvalitet menar vi att vi ger dig förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv. Vårt kvalitetsarbete är inriktat på att göra rätt saker från början för att undvika brister i verksamheten.

Socialtjänsten har tre värdeord som tillsammans utgör stommen i vår värdegrund.
De är:

  • Delaktighet
  • Respekt
  • Trygghet

Läs mer om socialtjänstens värdegrund och kvalitetspolicy i länken till höger under Tjänster och information.

Om du har synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dessa till oss så vi får möjlighet att förbättra vår verksamheten. Du skriver dina synpukter på blanketten i vår folder Beröm och klagomål, som du hittar i högermenyn. 

Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2015-10-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Socialnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504-180 00 Skicka e-post till Socialnämnden

Mikael Ingsberg Socialchef Skicka e-post till Mikael Tel: 18817