Kvalitet och utveckling

Socialtjänsten i Tibro drivs av en stark vilja att utveckla och vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet!

Vi vill ge dig förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv. Grunden för en kvalitetsutveckling handlar i första hand om att utgå från den enskildes behov och just därför sätter vi DIG i centrum.

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten

  • vara av god kvalitet
  • personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet
  • kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

Kvalitetsutveckling kan ske med hjälp av socialtjänstens arbete med beröm och klagomål, fel och brister samt rapport och uttredning av missförhållanden (Lex Sarah) och anmälan och utredning av skada eller sjukdom i samband med undersökning, vård eller behandling (Lex Maria).

Om du har synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dessa till oss så vi får möjlighet att förbättra vår verksamheten. Du skriver dina synpukter på blanketten i vår folder Beröm och klagomål, som du hittar i högermenyn.

 

 

 

 

Sidansvarig: Johanna Lillerskog Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut