Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Tibro kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Nedan listas olika verksamheter:

 

Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Klicka här för mer information.

Fältassistenter

Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter som arbetar med ungdomar mellan 12 och 18 år.

Klicka här för mer information.

Elevhälsan inom skolan


Elevhälsan finns till som stöd för både elever och vårdnadshavare. Där ingår skolhälsovård och specialpedagogiska insatser.

Klicka här för mer information.

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177

Klicka här för mer information.

Närhälsan

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till närhälsan.

Klicka här för mer information.

Ungdomsmottagningen i Tibro

Du som är ung är välkommen att kontakta ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår, relationer, kroppen, preventivmedel med mera.

Klicka här för mer information.

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.

Klicka här för mer information.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Klicka här för mer information.

HBTQ-jouren

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

Klicka här för mer information


 

S:ta Helena Anorexi- & Bulimimottagning

Mottagningen vänder sig till personer från 11 års ålder som har problem med ätstörningar.

 

Klicka här för mer information.

BRIS - barnens rätt i samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Telefon 116 111

Klicka här för mer information.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Klicka här för mer information.

Livlinan

På denna sajt finns stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.

Klicka här för mer information.

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Klicka här för mer information.

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer mellan 12 och 25 år. Organisationen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.

Klicka här för mer information.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Personer under 25 år kan ringa dit eller chatta om vad som helst, det kan handla om kärlek, mobbing, ensamhet eller familjesituationen.

Telefon: 020-222 444

Klicka här för mer information.  

Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut