Trygghetslarm

Therese Karlbom visar hur ett trygghetslarm fungerar för en äldre dam.

Moderna trygghetslarm är utvecklade för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, eftersom ett eget boende för de allra flesta innebär trivsel, trygghet och hög livskvalitet.

Med hjälp av ett trygghetslarm och eventuella tillbehör motverkas otrygghet och personen som bär larmet kan enkelt påkalla hjälp vid akut uppkomna situationer.

Tibro kommun erbjuder individuella larm för personer som bor hemma i eget boende och för personer som bor på ett särskilt boende. 

Trygghetslarmen och övriga trygghetshjälpmedel är behovsprövade. Det är Therése Karlbom, som är larmansvarig i kommunen som bedömer larmbehov, och installerar larm. Vid installation av trygghetslarm krävs att bostadsnyckel lämnas för att kunna få hjälp vid behov.
Larmansvarig ger även råd till vård- och omsorgspersonal om larm och dylikt.

Så här går det till att få ett trygghetslarm:

  • Larmansvarig kontaktas och behovsbedömning sker.
  • Larmansvarig installerar larm och eventuella tillbehör.

Avgifter för larm:

Du som bor hemma eller vårdar en anhörig i hemmet betalar en månadsavgift. Debitering sker via kommunens avgiftssystem.

  • Trygghetslarm för en person med behov kostar 245 kronor.
  • Trygghetslarm för två personer med behov kostar 368 kronor.

När behov av larm och eventuella tillbehör ej kvarstår sker återlämning till larmansvarig. 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2016-08-16 Skriv ut