Synpunkter på vården

Personer som drabbas av fel och brister i vård och omsorg har rätt att anmäla klagomål. Vart anmälan ska sändas beror på i vilken verksamhet händelsen har inträffat, vari den drabbade tycker att felet består och varför hon eller han vill anmäla händelsen.

Har du synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård som du inte får förståelse för hos vårdpersonalen du träffar kan du vända dig till:

  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Forozan Magouli

Det finns alltid möjlighet att vända sig till Patientnämnden och till Socialstyrelsen!

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att stödja och hjälpa dig som patient eller anhörig i situationer där du känner att vård- och omsorgspersonal inte förstår eller tar sig tid att lyssna på dina synpunkter. Nämnden är en opartisk instans och personerna som arbetar på patientnämnden har tystnadsplikt.

Socialstyrelsen

Du kan vända dig till socialstyrelsen om du anser att du har blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till de krav som du har rätt att ställa på den. På Socialstyrelsen utreds händelsen och tyngdpunkten ligger då framförallt på att bedöma om något blev fel och i sådana fall varför. Man bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte händelsen ska ske igen.

Du finner länkar till respektive instans till höger, under rubriken länkar till andra webbplatser.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2016-08-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Forozan Magouli Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Skicka e-post till Forozan Tel: 18377

Länkar till andra webbplatser