Säker läkemedelshantering

Kommunal hälso- och sjukvård. Foto: Mikael Ljungström

Vårt mål tillsammans med behandlande läkare är en säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att uppnå detta har vi som målsättning att en gång per år genomföra en läkemedelsgenomgång för alla som får hjälp med sina läkemedel.

Om du inte har kommunal hälso- och sjukvård och har frågor om dina läkemedel kan du vända dig till din vårdcentral eller till apoteket. Du hittar även information om läkemedel under temat "Att bli äldre" på Vårdportalen - 1177. Länkar till dessa sidor har du till höger under länkar till andra webbplatser.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2016-08-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Forozan Magouli Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Skicka e-post till Forozan Tel: 18377