Rehabilitering och habilitering

Kommunal hälso- och sjukvård. Foto: Mikael LjungströmKommunal hälso- och sjukvård. Foto: Mikael Ljungström

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan hjälpa dig bibehålla eller återfå olika funktioner. Detta sker med hjälp av träning och behandling.

Ansvaret för rehabilitering och habilitering är en del av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. 

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med en förvärvad funktionsnedsättning och som skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var sker rehabilitering?

Rehabilitering sker i ditt hem eller på någon av kommunens dagverksamheter.

Vad är habilitering?

Habilitering är insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller en tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utvecklar och bibehåller bästa funktionsförmåga och som skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var sker habilitering?

Habilitering sker i ditt hem eller på någon av kommunens dagverksamheter.

Vad kostar rehabilitering och habilitering?

Har du rehabilitering eller habilitering så betalar du en timkostnad för detta. Kostnaden ingår i maxtaxesystemet.
Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Kristina Kaminsky Arbetsterapeut Skicka e-post till Kristina Tel: 18671

Marianne Larsson Arbetsterapeut Skicka e-post till Marianne Tel: 18578

Maria Runbacken Arbetsterapeut Skicka e-post till Maria Tel: 18388

Anna Johansson Sjukgymnast Skicka e-post till Anna Tel: 18547

Ann-Kristin Andrén Sjukgymnast Skicka e-post till Ann-Kristin Tel: 18374

Åsa Salker Sjukgymnast Skicka e-post till Åsa Tel: 18460