Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
  • Vilka resultat som uppnåtts

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2012 

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2010

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-04-26 Skriv ut

Kontaktinformation

Forozan Magouli Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Skicka e-post till Forozan Tel: 18377

Peter Jonsson Vård- och omsorgschef Skicka e-post till Peter Tel: 18383