Fallförebyggande arbete

Det finns en mängd olika orsaker till att man faller. Och det är ofta inte bara en orsak bakom varje enskilt fall.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster upprättar vårdplaner för personer som faller ofta, eller har en ökad risk för att falla. I planen tydliggörs problematiken och vilka åtgärder som ska leda till färre fall och lindrigare skador vid fall. Ur säkerhetsperspektiv förskrivs höftskyddsbyxor och sänggrindar vid behov inom kommunens verksamheter.

Patientsäkerhet är ett ständigt pågående arbete. Bland annat så registreras alla fallolyckor i ett avvikelsesystem, se sidan om Lex Maria, som du når via en länk i högermenyn.

Vad kan jag göra för att skydda mig från fallolyckor

Du kan på flera sätt skydda dig från att råka ut för en fallolycka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en broschyr "Säkerhet i vardagen" och Tibro kommun har tagit fram en checklista du kan använda. Du hittar informationen till höger, under tjänster och information.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-02-06 Skriv ut