Elevhälsa och elevstöd

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som samverkar med varandra och skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd.

Förskoleklass till årskurs 5

Vid F–5-skolorna finns specialpedagoger, talpedagog, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare samt psykolog.

Årskurs 6–9 och gymnasiet

Vid Nyboskolan och Fågelviksgymnasiet finns specialpedagoger, speciallärare, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterskor, skolläkare samt psykolog. Här finns även kuratorer och studie- och yrkesvägledare.

Sidansvarig: Malena Lundberg Publicerad: 2015-06-30 Skriv ut