Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du på grund av din funktionsnedsättning är i behov av hjälp med.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan du få som

  • tillhör LSS personkrets 
  • har stora funktionshinder 
  • behöver hjälp med de grundläggande behoven, som personlig omvårdnad, kommunikation, hjälp vid måltider eller annan personlig service

Läs mer om LSS personkretsar under Funktionshinder.

Stöd för att delta i samhällslivet

Den personliga assistenten ska ge dig lika stora möjligheter som andra att delta i samhällslivet, både när det gäller arbete och studier och fritid och boende. 
 
En personlig assistent ska stödja dig att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera din integritet, känslor och vilja. Du har inflytande om vem eller vilka som ska bli dina personliga assistenter och hur ditt stöd ska utformas. 

Du kan välja att gå med i ett kooperativ, bli din egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa dina personliga assistenter. 

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om personlig assistans?

För ansökan om personlig assistans enligt LSS
(mindre än 20 timmar per vecka)

  • kontakta SoL/LSS-handläggaren. Se Ansökan om stöd och service LSS i vänstermenyn.


För ansökan om personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning, LASS
(mer än 20 timmar per vecka)

  • kontakta Försäkringskassan. Se länk i högermenyn.

 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-09-19 Skriv ut

Kontaktinformation

Linda Engeroth Verksamhetsresurs Skicka e-post till Linda Tel: 18285

Länkar till andra webbplatser