Ledsagarservice

Ledsagarservice.

Ledsagarservice ska göra det lättare för dig som har omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice är när en person följer med dig på olika aktiviteter som du annars inte skulle ha klarat på egen hand.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice får du som tillhör LSS personkrets och som inte har personlig assistans. Du kan till exempel få ledsagarservice för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter dina behov. 

Läs mer om LSS-personkrets på sidan Funktionshinder.

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Servicen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Du ansöker hos SoL/LSS-handläggaren. Se Ansökan om stöd och service LSS i vänstermenyn. 

 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Jenny Nilsson Verksamhetsresurs Skicka e-post till Jenny Tel: 18298