Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse innebär att en ung funktionshindrad person tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet.

Syftet med en korttidsvistelse är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning i omvårdnadsarbetet. 
 
Barnets behov avgör om insatsen ska beviljas på korttidshem eller i familj. Det är inte möjligt att få en korttidsvistelse under en tid, då båda föräldrarna arbetar.

Vistelsen erbjuds på ett korttidshem, på läger eller i avlastningsfamilj.

I Tibro finns ett korttidshem, Gärdsmygen, för barn och ungdom.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som tillhör LSS-personkrets och har behov av korttidsvistelse.
Läs mer om LSS-personkrets på sidan om Funktionshinder.

Vad kostar det att få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är kostnadsfri, men en avgift tas ut för matkostnader.

Var ansöker jag om korttidsvistelse?

Du ansöker hos SoL/LSS-handläggaren. Se ansökan i vänstermenyn. 

Korttidstillsyn

             

Vad är korttidstillsyn?

Syftet med korttidstillsyn är att skapa en trygg situation och meningsfull sysselsättning, då föräldrar förvärvsarbetar eller vid andra särskilda skäl. Sådan tillsyn kan ges både före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov.

Korttidstillsyn kan ses som en förlängning av kommunens fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder. Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera. Omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter ingår. 

På Gärdsmygen finns en fast bemanning som tillgodoser barnens behov av omvårdnad och fritidsaktiviteter.

Vem kan få korttidstillsyn?

Den som tillhör LSS-personkrets och som behöver tillsyn före och efter skoldagens slut samt på studiedagar och längre lov. Läs mer om LSS-personkrets på sidan Funktionshinder.

Vad kostar det att få korttidstillsyn?

Korttidstillsyn är kostnadsfri, men en avgift tas ut för matkostnader.

Var ansöker jag om korttidstillsyn?

Du ansöker om korttidstillsyn hos SoL/LSS-handläggaren. Se ansökan om stöd och service i vänstermenyn.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Gärdsmygens korttidsboende Besöksadress: Klarinettgatan 17 Postadress: 543 36 Tibro Tel: 0504 - 182 93

Elin von Harten Enhetschef Skicka e-post till Elin Tel: 18548

Jenny Nilsson Verksamhetsresurs Skicka e-post till Jenny Tel: 18298