Fritid

Denna sida visar på olika aktiviteter för dig med funktionsnedsättning som tillhör LSS

På sidan visas olika aktiviteter som ordnas av Tibro kommun, ibland i samarbete med andra kommuner men även av studieförbund och föreningar. Vi hoppas utöka samarbetet med fler föreningar framöver.

Vet du om någon fritidsaktivitet som inte vi känner till så får du gärna höra av dig.

Den personal som följer med på aktiviteten är till för hela gruppen. Det innebär att de inte kan avsätta tid åt en enskild deltagare.

Deltagare som behöver mer omfattande hjälp med personlig omvårdnad/hygien, hjälp med att äta eller annat omfattande stödbehov bör ha boendepersonal, ledsagare eller personlig assistent med sig.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-06-07 Skriv ut

Kontaktinformation

Linda Engeroth Verksamhetsresurs Skicka e-post till Linda Tel: 18285

Jenny Nilsson Verksamhetsresurs Skicka e-post till Jenny Tel: 18298