Så går en utredning till

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd och skydd är socialnämnden skyldig att försöka se till att barnet får hjälp. För att kunna fatta beslut om rätt hjälp görs först en utredning.

En utredning kan vara mycket enkel och bestå av samtal med förälder och barn.

Ibland kan behovet vara svårare att avgöra och då måste socialtjänsten göra en mer omfattande utredning. Denna utredningsskyldighet beskrivs i 11 kap. § 1 SoL, socialtjänstlagen. I dessa fall kan det finnas behov av att kontakta till exempel släkt, skola, barnomsorg, fritidsverksamhet och polis.

Hur omfattande utredningen blir beror på anmälans art eller på vad som kommer fram under utredningens gång. Om det från början står klart att ingen hjälp behövs görs ingen utredning.

När ska utredningen vara klar?

En utredning ska vara klar inom fyra månader. Vid särskilda skäl kan utrednings-tiden förlängas. Föräldrarna och barnet, om det fyllt 15 år, får läsa den färdiga utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dem antecknade.           

Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2016-05-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Barn - och familjegruppen Besöksadress: Centrumgatan 17, 543 80 Tibro Tel: 0504 - 180 00 Skicka e-post till Barn - och familjegruppen

Telefontider: 

mån-fre kl. 08.30-09.30

Maria Dahlén Enhetschef Skicka e-post till Maria Tel: 18301

Länkar till andra webbplatser