Stöd till familjer

Tibro kommun erbjuder olika typer av stöd till familjer som har behov av det.

Det är barn- och familjegruppen som arbetar med utredningar och insatser riktade till barn och ungdomar upp till 21 år och deras familjer. Gruppen utreder barn och ungdomars sociala situation.

Familjehem

Ibland uppstår problem i familjen som gör att barn och ungdomar behöver komma hemifrån och bo hos en annan familj under en viss tid. Det kan röra sig om att föräldrarna har missbruksproblem, psykiska problem eller av olika anledningar har svårt att klara sin livssituation för sig och barnet.

Oftast handlar det om en tillfällig lösning, där målet är att barnet eller ungdomen ska flytta hem igen. Därför är det viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina föräldrar och anhöriga.

En placering i familjehem kan antingen vara frivillig eller ske med tvång.

En liten bok om familjehem

Kontaktfamilj

Att bli beviljad en kontaktfamilj innebär att barnet under vissa bestämda tider bor hos en annan familj. En förutsättning är att barnet är i behov av särskilt stöd och stimulans.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska, som du kan känna samhörighet med och som ska vara ett stöd i olika situationer.

Individuellt behovsprövad öppenvård

Stöd och hjälpinsatser i hemmiljön med syfte att utveckla och frigöra de egna resurserna.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-05-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Fanny Granat Enhetschef Skicka e-post till Fanny Tel: 18430

Barn - och familjegruppen Besöksadress: Centrumgatan 17, 543 80 Tibro Tel: 0504 - 180 00 Skicka e-post till Barn - och familjegruppen

Telefontider: 

mån-fre kl. 08.30-09.30