Frivillighet eller tvång

Familjen och socialnämnden är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen behöver.

Det kan vara fråga om:

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • stöd i hemmet
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj
  • vård och behandling i familjehem eller i annat boende

Socialnämnden kommer ibland fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet. Om föräldrarna, eller barnet självt om det fyllt 15 år, inte vill detta kan socialnämnden ansöka hos Länsrätten att de beslutar om sådan vård. Ett sådant beslut fattas med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Domstolen kan besluta om sådan vård om det finns en stor risk att barnets hälsa och utveckling skadas på grund av sin hemmiljö eller det egna beteendet. Vid sådana ärenden får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-06-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Barn - och familjegruppen Besöksadress: Centrumgatan 17, 543 80 Tibro Tel: 0504 - 180 00 Skicka e-post till Barn - och familjegruppen

Telefontider: 

mån-fre kl. 08.30-09.30

Fanny Granat Enhetschef Skicka e-post till Fanny Tel: 18430