Familj, barn och ungdom

mamma med ett barn

Känner du oro för ett barn eller en ungdom eller är du själv ung och i behov av hjälp kan du vända dig till kommunens barn- och familjegrupp.

Du kan som föräldrar, barn eller ungdom ta kontakt med oss om du behöver hjälp.

Barn- och familjegruppen arbetar med utredningar och insatser riktade till barn och ungdomar upp till 21 år och deras familjer. Inom gruppen arbetar myndighetshandläggare, familjerättshandläggare och familjehemshandläggare. Vi har också ett nära samarbete med två fältassistenter.

Vi utreder barn och ungdomars sociala situation och beviljar om det behövs:

  • råd och stödsamtal
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj
  • familjehem
  • placering i annat boende

Den metod vi använder när vi utreder olika behov heter BBIC, Barns behov i centrum.

Vill du nå Socialtjänsten för att göra en anmälan ringer du enhetschefen, se kontaktinformation i högermenyn. 

 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-04-26 Skriv ut