Beräkning av försörjningsstöd för en månad

Normen för försörjningsstöd (riksnormen) för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

För vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen utifrån personliga kostnader för ensamstående plus dennes andel av de gemensamma kostnaderna för hushållet. Se kommunens norm i högermenyn.

Du som vill veta mer om beräkningar för försörjningsstöd kan läsa Socialstyrelsens information om ekonomiskt bistånd. Se länk i högermenyn.

 

 


 

Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-02-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Ekonomigrupp Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504 - 180 00 Skicka e-post till Ekonomigrupp

Telefontider: 

månd - fred kl. 08.30 - 09.30

Länkar till andra webbplatser