Nyttiga länkar för konsumenter

Här nedan följer länkar till andra webbplatser med råd och stöd för dig som konsument.

Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om ett köp. Bruksanvisningar och instruktionsböcker Här är målet att samla så många bruksanvisningar, manualer och instruktionsböcker på ett och samma ställe. Ung konsument Konsumentverket om köp, pengar och sånt för dig som är ung konsument. Råd och Rön Råd & Rön är Sveriges enda tidning med oberoende tester. Tidningen publicerar omkring 50 tester och granskningar per år. Konsumentverket Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Myndighetens arbete gör det lättare för dig när du handlar. Konsumenternas tele- TV- och internetbyrå Information och hjälp till konsumenter kring tele-, TV- och Internetabonnemang. Konsumenternas försäkringsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper dig att jämföra och tolka försäkringsvillkor och ger råd om vart du kan vända dig för att överklaga ett bolags beslut. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Konsumenternas bank- och finansbyrå Konsumenternas Bank- & finansbyrå är en stiftelse. Byrån är opartisk och lämnar information och vägledning i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut. Konsument Europa Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.
Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-02-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Anette Holgersson Budget-och skuldrådgivare/Konsumentvägledare Skicka e-post till Anette Tel: 18287