Ekonomiskt stöd och rådgivning

Pengar.

Personer som bor i Tibro kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd om de saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen erbjuder även konsument och budgetrådgivning.

Meningen med det ekonomiska biståndet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning.

Ekonomiskt bistånd utgår inte generellt till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör i första hand långivaren eller företaget där skulden har uppstått kontaktas. Kontakt kan också tas med kommunens konsument- och budgetrådgivare för ekonomisk rådgivning och skuldsanering. Se länk i högermenyn.

Rätten till bistånd gäller inte bara ekonomiskt bistånd. Det kan också röra sig om olika stöd- och behandlingsinsatser eller andra former av social service. Annat bistånd diskuteras alltid i samråd med dig.

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att ringa socialtjänstens ekonomigrupp för rådgivning eller boka en tid för samtal. Se kontaktinformation i högermenyn.

Sidansvarig: Hanna Nellvén Publicerad: 2017-01-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Ekonomigrupp Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504 - 180 00 Skicka e-post till Ekonomigrupp

Telefontider: 

månd - fred kl. 08.30 - 09.30

Hanna Nellvén Enhetschef Skicka e-post till Hanna Tel: 18289