Anhörig till äldre

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år stödjer en äldre, sjuk eller funktionshindrad person i eller utanför sitt egna hem. Ofta har man en nära relation och tycker att det är naturligt och självklart att ta hand om sin närstående.

Det kan exempelvis handla om att din make/ maka, mamma eller pappa fått en sjukdom som blir svårare med tiden eller att han/ hon drabbas av något oväntat som förändrar livet framåt. Den hjälp och det stöd du behöver som anhörig ser olika ut och förändras ständigt, därför måste stödet anpassas individuellt och utifrån dina behov.

Olika stödformer som finns i Tibro kommun riktade mot anhöriga till äldre:  

  • Enskilda samtal
  • Anhörigcirkel/ anhöriggrupp
  • Öppet anhörigcafé
  • Vägledning och stöd
  • Taktil massage
  • Vattengymnastik
  • Må bra- aktiviteter
  • Information/ kunskap
  • Avlösning kostnadsfri 12 tim/ månad
  • Anhörigvårdarkort

 

Vidare information om anhörigstöd finns i folder om anhörigstöd till höger. Din närstående kan även ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen vilket görs hos en myndighetshandläggare. Kontakta kommunens växel för att komma i kontakt med en myndighetshandläggare, eller ring någon från kommunens anhörigstöd. Se kontaktupppgifter till höger.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-01-25 Skriv ut