Anhörig till person med funktionsnedsättning

Ungefär en av fem svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd.

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken  till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen.

Som anhörig är du ovärdelig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Stödet till anhöriga kan se ut på olika sätt och måste utgå från dina behov och din livssituation.Man kan till exempel ha behov av att träffa andra i samma situation, få information och kunskap, enskilda samtal och så vidare. Målsättningen är att kunna erbjuda ett så individuellt stöd som möjligt.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig, ta kontakt med kommunens anhörigstöd. 

Se kontaktuppgifter till  höger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anhörigstödets vårprogram 2017

 

 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-02-15 Skriv ut

Kontaktinformation

Malin Lavén Enhetschef Skicka e-post till Malin Tel: 18639

Elin Zell SAS/ Verksamhetsutvecklare Skicka e-post till Elin Tel: 18353

Gun-Britt Klingvall Anhörigombud Skicka e-post till Gun-Britt Tel: 18509

Länkar till andra webbplatser