Anhörigstöd

Logga_anhorig

Har du någon i din närhet som är i behov av ditt stöd för att klara sin vardag?

De flesta av oss ser det som självklart och mår bra av att finnas för en närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Det ger glädje och tillfredställelse att hjälpa en annan människa. Men det kan också kännas tungt, svårt och ensamt. Att brottas med dåligt samvete och en känsla av att aldrig räcka till är inte heller ovanligt.

Det stora arbete anhöriga gör i vården och omsorgen är idag väl känt. Du är en oumbärlig resurs både för den person du stöttar och för kommunen. Rätt råd och stöd helst så tidigt som möjligt har visat sig ha stor betydelse vad gäller välbefinnande och hälsa.

Du avgör själv om anhörigstöd rör dig och skulle vara till hjälp i din livssituation. Vi vänder oss till alla kommuninvånare som är anhörig till någon som är i behov av stöd. Stödet är inte kopplat till att din närstående har någon viss sjukdom eller typ av funktionshinder. Han/hon behöver inte heller ha kontakt med kommunen eller någon annan vårdinstans för att du skall ha rätt till stöd.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig, ta kontakt med kommunens anhörigstöd.

För vidare information se menyn till vänster.  

Nyheter

Logga_anhorig Vårprogram för anhöriga till person med psykisk eller fysiskt funktionsnedsättning eller missbruk 2016-04-18 Vårprogram Logga_anhorig Vårprogram äldreomsorg 2016-04-18 För dig som anhörig till någon inom äldreomsorgens verksamhet. massage Taktil massage 2016-02-10 Utbildade massörer Fler nyheter
Sidansvarig: Gunnel Hallberg Publicerad: 2017-01-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Gun-Britt Klingvall Anhörigombud Skicka e-post till Gun-Britt Tel: 18509

Hanna Nellvén Enhetschef Skicka e-post till Hanna Tel: 18289