Uppsökande verksamhet

Äldreomsorgen i Tibro kommun bedriver förebyggande arbete för äldre personer.

Vilka erbjuds hembesök?

Du som är 75 år och inte har något bistånd från äldreomsorgen får ett brev hemskickat med ett erbjudande om hembesök. 

Hur går hembesöket till?

Hembesöken utförs av personer från kommunens verksamheter inom anhörigstöd och uppsökande verksamhet. Hembesöken sker under tystnadsplikt. Vi samtalar om det som känns viktigt för den enskilde samt går igenom informationsmaterial om äldreomsorgens verksamheter och tjänster, t.ex. Fixar-Malte, fallprevention, frivilligverksamhet och anhörigstöd.

Verksamhetens syfte är:

  • Kontakt: vara en första kontakt till kommunens verksamheter
  • Information: ge information om kommunens insatser för äldre
  • Kunskap: om vart den enskilde kan vända sig om behov av hjälp uppstår och på så sätt skapa trygghet.
  • Minska antalet olyckor i hemmet
  • Öka den sociala tryggheten och främja sociala aktiveter
Sidansvarig: Sandra Eggen Publicerad: 2017-01-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Sandra Eggen Enhetschef Skicka e-post till Sandra Tel: 18465