Hjälp i hemmet

De flesta vill kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Kommunens äldreomsorg kan stötta dig med hjälp i hemmet för att kunna göra detta möjligt.

Hjälpen kan innefatta personlig omvårdnad eller serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, hemsjukvård och bostadsanpassning.

I menyn till vänster finns mer information om olika former av hjälp i hemmet.

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-01-25 Skriv ut