Demens

Demens

 

 

 

 

 

Demensvård

Demenssjukdom är ett samlingsnamn på sjukdomar som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Det är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns många olika former av demens. Den vanligaste är Alzheimer's sjukdom som står för mer än av två tredjedelar av alla demensdiagnoser. Andra vanliga demensformer är vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens.

 

I Tibro kommun kan vi hjälpa till med: 

  

  • Rådgivning, vägledning och stöttning
  • Information
  • Anhörigstöd
  • Hemvård för personer med demenssjukdom
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Korttidsplatser eller växelvårdsplatser för personer med demenssjukdom
  • Särskilt boende för personer med demenssjukdom

Tibro kommun vill ge en individuellt anpassad vård- och omsorg, där individen är i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att själv bestämma sin vardag. Vi finns där som ett stöd och erbjuder aktiviteter och stimulans i en trygg miljö.

 

Demenssjuksköterska/demenssamordnare 

Tibro kommun har en särskild demenssjuksköterska/demenssamordnare som har till uppgift att stötta personer som drabbats av minnessvårigheter/demenssjukdom och deras anhöriga.
Vår demenssamordnande sjuksköterska är den person man först kommer i kontakt med när man är i behov av hjälp och stöd av demensorganisationen.

 

Anhörigstöd

I Tibro kommun finns en anhörigsamordnare, som är till för dig som anhörig/närstående. Anhörigsamordnaren erbjuder information, samtal och andra stödjande åtgärder.

 

Viktigt att kontakta vårdcentral vid minnesstörningar! 

Om minnet sviker så att det blir ett problem i vardagen bör man söka hjälp på vårdcentralen. Där får man träffa en allmänläkare som startar en demensutredning. Det är viktigt att utesluta eventuella andra orsaker till de problem man har. Därför är det viktigt att få rätt diagnos för att få rätt behandling! 

 

Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2017-01-23 Skriv ut

Kontaktinformation

Rikard Strömqvist Enhetschef Skicka e-post till Rikard Tel: 18522

Johan Ekstrand Demenssamordnare Skicka e-post till Johan Tel: 18544

Gun-Britt Klingvall Anhörigombud Skicka e-post till Gun-Britt Tel: 18509