Särskild prövning

Prövning kan du göra från och med den 1 juli det år du fyller 20. Du som avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis kan göra en prövning oavsett hur gammal du är.

Prövning innebär att du efter inledande genomgång med en lärare förbereder dig självständigt för att sedan genomföra ett fåtal moment som omfattar hela kursen. Ett villkor är dock att det finns någon lärare som behärskar kursen och är beredd att göra prövningen.

Oftast ingår både ett skriftligt och muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen. En prövning kostar vanligtvis 500 kronor och kan göras i vilken kommun som helst. Om du har ett F eller IG i betyg sedan tidigare kan du göra prövningen kostnadsfritt. Du kan anmäla dig kontinuerligt. En prövning kan göras i samtliga kurser inom Svenska för invandare (SFI), grundläggande samt gymnasial verksamhet.

Man är dock inte berättigad till studiemedel när man pluggar inför en prövning.

Sidansvarig: Charlotte Jernbom Publicerad: 2017-05-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Expedition Vuxenutbildning Skicka e-post till Expedition Tel: 18222

Tjänster och information