Studiefinansiering

Det vanligaste sättet att finansiera studier är genom studiemedel, som du söker hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Detta gäller både om du studerar på Vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.

Studiemedel kan utgå som generellt bidrag eller som högre bidrag. Det högre bidraget kan du få om du är minst 25 år och läser på Vuxenutbildning eller motsvarande kurser på folkhögskola, och du saknar treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Det beviljas så länge anslaget räcker. Den tid du kan få studiemedel är begränsad till:

  • Grundskolenivå: 80 veckor om du saknar grundskoleutbildning, 40 veckor om du har grundskoleutbildning.
  • Gymnasial nivå: 120 veckor om du saknar 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning, 80 veckor om du har 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.
  • Högskolenivå: 240 veckor

Studiemedel beviljas från det andra kalenderhalvår du fyllt 20 år fram till längst det år du fyller 54 år.

Frånvaro
Vid egen sjukdom ska du alltid anmäla dig första dagen till Försäkringskassan. Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg inlämnas till Försäkringskassan och Vuxenutbildningen. Vid vård av barn ska anmälan göras till CSN.

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig. Studietakten är hög på Vuxenutbildningen. Det betyder att närvaro på lektionerna har avgörande betydelse för studieresultatet. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela din lärare. Om det saknas underlag för bedömning av dina kunskaper i en kurs på grund av bristande deltagande, sätts inget betyg.

Studieavbrott
Har du varit borta mer än en tre veckor från en kurs, utan att ha lämnat sjukintyg eller har beviljats ledighet, stryks du från kursen. 

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du meddela expeditionen. Vi rekommenderar dig att innan avbrottet kontakta studievägledare. Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel! Meddela CSN om du avbryter dina studier.

Du hittar mer information om studiemedel och studiefinansiering på CSN:s hemsida, som du når via en länk till höger

                                                                                                                 

Sidansvarig: Charlotte Jernbom Publicerad: 2017-03-03 Skriv ut

Kontaktinformation

Expedition Vuxenutbildning Skicka e-post till Expedition Tel: 18222

Länkar till andra webbplatser