Individ- och familjeomsorg

Här finns svar på frågor som gäller olika typer av stöd, anmälningar m m. inom individ- och familjeomsorgen.

Klicka på någon av rubrikerna här nedanför om du vill nå mer information om det aktuella ämnesområdet.

Vem vänder jag mig till om jag eller någon i min omgivning har problem med missbruk av alkohol och narkotika? Enhetschef Hanna Nellvén ansvarar för att ta emot ansökningar och anmälningar gällande missbruk. Du kan också vända dig till mydighetshandläggare missbruk via kommunens växel, tel 0504-180 00 för stöd och rådgivning. Vem kan jag rådfråga om frågor som gäller faderskap, vårdnad, barns boende och umgänge samt adoption Myndighetshandläggare Maria Flygare arbetar med frågor som gäller faderskap, vårdnad och umgänge med barn, barns boende och adoption. Hon nås via kommunens växel, 0504-180 00. Vart vänder jag mig om jag vill göra en dödsboanmälan? Du vänder dig till kommunens konsument- och budgetrådgivare Anette Holgersson för rådgivning. Hur gör jag om jag är missnöjd med något inom individ- och familjeomsorgen i Tibro? Om du är missnöjd med något inom individ- och familjeomsorgen kontaktar du avdelningschef Jurgita Jonsson. Vad gör jag om jag får kännedom om att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt? Om du får kännedom om att en ung människa far illa ska du ta kontakt med Maria Dahlén, som är arbetsledare för den avdelning som handlägger den typen av ärenden. Hur går jag tillväga för att söka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)? Om du är i behov av ekonomiskt bistånd tar du kontakt med socialsekreterarna i IFO-avdelningens ekonomigrupp. Du når dessa personer dagligen via Tibro kommuns växel, tel. 0504-180 00.
Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2015-01-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Jurgita Jonsson Individ- och familjeomsorgschef Skicka e-post till Jurgita Tel: 18302

Malin Lavén Enhetschef Skicka e-post till Malin Tel: 18639