Äldreomsorg

Här hittar du svar på frågor om olika typer av stöd, hjälp och boenden för äldre som Tibro kommun erbjuder.

Klicka på någon av rubrikerna här nedanför om du vill nå mer information om det aktuella ämnesområdet.

Vem kan få hemtjänst? Hemtjänst är till för dig som är äldre och/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och som behöver praktisk hjälp med hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad. Vem bestämmer vilken hjälp jag får inom äldreomsorgen? För att få tillgång till någon eller några av de vård- och stödinsatser som erbjuds inom äldreomsorgen måste du ansöka om stöd hos någon av kommunens myndighetshandläggare. Kan man stå i kö till särskilt boende? Det är dina personliga behov av vård och omsorg som avgör om du beviljas särskilt boende. Därför går det inte att ställa sig i kö till ett särskilt boende eller demensboende. När det bedöms att behovet finns är kommunen skyldig att erbjuda detta. Vilka typer av boende finns för äldre? I Tibro kommun finns tre sorters särskilt boende för äldre: omvårdnadsboende, trygghetsboende samt demensboende. När kan jag flytta till ett äldreboende? Du kan ansöka om särskilt boende när ditt behov av hjälp och stöttning i hemmet inte längre kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och andra sociala insatser. Hur lång är väntetiden för särskilt boende? Målsättningen är att kunna erbjuda en plats på särskilt boende inom tre månader efter att ansökan beviljats. Kan jag ansöka om särskilt boende i en annan kommun? Du kan alltid ansöka om en plats på särskilt boende direkt hos den kommun dit du vill flytta. Finns det fritidsaktiviteter för äldre i Tibro? Tibro kommun erbjuder social samvaro, aktiviteter och funktionsträning för äldre på dagtid. Social dagverksamhet och dagverksamhet inriktning demens går att ansöka om hos biståndshandläggare. I Tibro finns även Äldrecentrum, som är öppet för alla. Vart vänder jag mig med synpunkter på äldreomsorgen? Du kan komma med klagomål eller ge beröm till socialnämnden eller socialchefen via e-post eller använda Socialtjänstens synpunktsblankett, som du kan ladda ner från hemsidan och skriva ut eller hämta på kommunhuset.
Sidansvarig: Elin Gustafsson Publicerad: 2015-06-22 Skriv ut

Kontaktinformation

Peter Jonsson Vård- och omsorgschef Skicka e-post till Peter Tel: 18383