Olycksförebyggande arbete

Tibro kommun försöker på olika sätt minska risken för att det ska inträffa olyckor i kommunen. Du kan också bidra aktivt till detta genom att informera kommunen om olycksfällor och vara noga med säkerheten i ditt hem.

Tibro kommun försöker förebygga olycksfall genom att:

  • kartlägga olycksriskerna i kommunen
  • hjälpa äldre och personer med funktionshinder med att utföra
    arbeten i hemmet som kan vara lite riskfyllda 
  • erbjuda trygghetslarm till äldre och funktionshindrade

Läs mer om hur du informerar kommunen om olycksfällor genom att klicka på länken Olyckskorpen i menyn till vänster.

Information om trygghetslarm finns på sidan om Trygghetslarm, som du når via länken med det namnet i menyn till vänster.  

Du hittar information om vilken hjälp du som är över 65 år eller har ett funktionshinder kan få med att utföra riskfyllda uppgifter i hemmet under rubriken Fixar-Malte.  

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Olyckskorpen Tel: 0504-18138 Skicka e-post till Olyckskorpen