Medborgarlöfte undertecknat

Undretecknande av medborgarlöftePoliskontroll

Tibro kommun och Polisen undertecknade fredagen 16 december medborgarlöfte för 2017. Det bygger på dialog med medborgarna själva och är ett underlag för vad som ska ligga i fokus och vara extra tydligt i för gemensamma arbetet med att skapa trygghet.

Undertecknandet gjordes av Rolf Eriksson, kommunalråd (S) och Jan Helnevi, lokalpolisområdeschef under överinseende av Helen Benjaminsen, kommunpolis i både Hjo, Tibro och Karlsborg.

Varför medborgarlöften?

Idén med medborgarlöften är att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Detta genom att skapa dialog mellan polisen och kommunen och de som bor och verkar i kommunen. Målsättningen är att hantera lokala problem, lyssna på och komma närmare medborgaren.

En förutsättning för arbetet med medborgarlöften är att kommun och Polis arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkansprocesser och samverkansöverenskommelsen är en framgångsfaktor. Medborgarlöften kan ses som en utveckling av samverkansöverenskommelsen fast framtagandet sker i närmare och i mer direkt dialog med den enskilde medborgaren.

Baserat på statistik är Tibro en mycket trygg kommun att leva och bo i detta stämmer bra överens med upplevelsen hos Tibroborna som vi får del av berättar Jan och Helen. Det är viktigt att understryka påminna om samtidigt som vi behöver vara lyhörda för vad som oroar medborgaren och agera på det - tillsammans, fyller Rolf Eriksson i.

I korthet handlar medborgarlöftet för 2017 om följande:

 

Situationen idag

I våra möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Fordon som framförs vårdslöst, håller för höga hastigheter, påverkade förare, ”buskörning”, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna är sådant som bidrar till en otrygg miljö.

Vårt löfte till invånarna:

Under 2017 kommer polisen och Tibro kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Det här vill vi uppnå:

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön.

Våra aktiviteter:

• Att genomföra minst tio stycken riktade trafikkontroller med fokus på hastighet, påverkade förare, bristfälliga fordon och trafikfarliga beteenden (polisen).

• Att genomföra utbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens skolor (kommunen).

• Att genomföra utbildningsinsatser för ensamkommande flyktingbarn (kommunen).

Inom kort kommer det att finnas en folder som den intresserade kan läsa mer. Foldern kommer att läggas ut på ett antal strategiska platser runtom i kommunen och finnas för nedladdning på denna sida.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du i anslutning till texten.

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-12-19 Skriv ut

Kontaktinformation

Helen Benjaminsén Kommunpolis Skicka e-post till Helen