Färre Tibroungdomar röker och dricker alkohol regelbundet - men de som använder narkotika har provat fler droger

Färre Tibroelever konsumerar alkohol regelbundet. Färre elever är vanerökare, men fler feströker. De som använder narkotika har prövat flera olika droger. Det visar den drogenkät som kommunens fältassistenter genomfört.

Tibros högstadie- och gymnasieelever får regelbundet svara på frågor om rökning, snusning samt alkohol- och narkotikaanvändning. 2013 och 2016 genomförde Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, en drogundersökning bland årskurs 9-elever och gymnasieelever och övriga år har kommunens fältassistenter genomfört en drogenkät bland eleverna på Nyboskolan och Fågelviksgymnasiet.

Årets enkät genomfördes i årskurs 7-9 samt bland år 2-3-eleverna på gymnasiet under perioden februari till april. Totalt svarade 465 av 564 elever, d v s 82,4 %, på enkäten. Svarsfrekvensen var genomgående hög, förutom bland år 2-eleverna på Fågelvik. Där besvarade endast 54 % enkäten.

Färre vanerökare - men fler feströker

Den generella trenden är att allt färre högstadie- och gymnasieelever röker. 94 % av eleverna i årskurs 7, 87 % av eleverna i årskurs 8, 76 % av eleverna i årskurs 9 och 59 procent av år 2-eleverna på gymnasiet uppger i enkäten att de inte röker. 2015 var motsvarande siffror 96 %, 76 %, 72 % och 58 %.

På frågan om de rökt de senaste 30 dagarna uppger 4 % (2015: 0) av årskurs 7-eleverna att de gjort det. 4 % av årskurs-8-eleverna (2015: 13 %), 9 % av årskurs 9-eleverna (2015: 10 %) och 22 % (2015: 26 %) av år 2-eleverna och 16 % av år 3-eleverna på gymnasiet svarar ja på samma fråga.

Fler börjar röka och snusa på gymnasiet

Snusningen ligger på ungefär samma nivå vid båda undersökningstillfällena. 3-14 % av eleverna i olika årskullar uppger att de har snusat under den senaste månaden. 2017 uppgav 3 % (2015: 0)av årskurs 7-eleverna, 4 % av årskurs 8- och 9-eleverna (2015: 10 % respektive 7 %) samt 14 % av år 2-eleverna (2015: 10 %) och 18 % av år 3-eleverna på gymnasiet att de gjort det.

- Både snusning och rökning ökar mycket mellan högstadiet och gymnasiet. 14 procent av år 2-eleverna på gymnasiet uppger att de röker dagligen eller nästan dagligen. När de gick i 9:an gjorde 7 procent av dem det, konstaterar fältassistenten Jenny Högberg.

Färre dricker alkohol men en liten grupp dricker mycket varje vecka

Den allmänna trenden att det är färre högstadie- och gymnasieelever som dricker håller i sig. I årets enkät uppger 12 % (2015: 14 %) av årskurs 7-eleverna, 33 % (2015: 39 %) av årskurs 8-eleverna, 40 % (2015: 55 %) av årskurs 9-eleverna, 60 % (2015: 84 %) av år 2-eleverna och 76 % av år 3-eleverna på gymnasiet att de har druckit alkohol någon gång.

Det finns dock elever som uppger att de dricker mycket alkohol varje vecka. På frågan "Hur ofta har du druckit alkohol motsvarande minst 4 stora burkar starköl eller starkcider, 25 cl sprit, en hel flaska vin eller 6 folköl de senaste 12 månaderna?" svarar 4 % (2015: 0) av årskurs 7-eleverna, 2 % (2015: 2 %) av årskurs 8-eleverna, 1 % (2015: 6 %) av årskurs 9-eleverna, 8 % (2015: 6 %) av år 2-eleverna och 7 % av år 3-eleverna på gymnasiet att de gör det någon gång i veckan eller oftare.

De som använt narkotika har testa flera olika droger

Ett antal Tibroelever har också använt narkotika någon gång. 4 % (2015: 1 %) av årskurs 7-eleverna uppger att de har gjort det, liksom 3 % av eleverna i årskurs 8 och 9 (2015: 5 respektive 6 %) samt 6 % (2015: 8 %) av år 2-eleverna och 7 % av år 3-eleverna på gymnasiet.

De ungdomar som säger sig ha använt narkotika, uppger att de testat många olika sorter. De vanligaste drogerna är hasch och mariujana, men även spice, amfetamin, receptbelagda sömnmedel och lugnande medel, kokain, heroin och GHB förekommer.

Fler som dricker och använder droger i årskurs 7?

Även om det är färre högstadie- och gymnasieungdomar som uppgett att de dricker alkohol regelbundet och har provat narkotika visar enkäten på en oroande trend i årskurs 7. 

- Vi blev bekymrade över att 4 procent av sjuorna har uppgett att de dricker större mängder alkohol varje vecka och att en lika stor andel uppgett att de har använt narkotika, så vi har träffat personalen och pratat med eleverna för att försöka få klarhet i om siffrorna verkligen stämmer eller om några elever har svarat fel medvetet, framhåller fältassistenten Henrik Jernetz.

- Vi har även skickat brev till föräldrarna. Siffrorna är oroande höga och även om det sannolikt är så att vissa elever gett felaktiga svar, så kan vi inte veta med säkerhet att det är så. Vi har bett föräldrarna vara uppmärksamma på hur deras barn och kompisar beter sig och bett dem kontakta oss om de har frågor eller behöver stöd, fortsätter Jenny. 

Langande kompisar - och föräldrar..!

Cigaretter, snus och folköl är det som flest elever uppger att de kan få tag på inom 24 timmar, men många ungdomar får också tillgång till starkare alkoholhaltiga drycker när de vill det. De som använt narkotika, bedömer också att de kan få tag i droger som hasch, marijuana och spice inom ett dygn.
 

De flesta ungdomarna får tillgång till alkohol via kompisar. 4-19 % av ungdomarna i de olika årskullarna uppger att de fick tag i alkoholen de senast drack på det sättet. Det är dock en oroväckande hög andel som får tillgång till öl, vin eller sprit genom sina föräldrar:

Årskurs 7: Kompisar 4 % (1 % 2015); Föräldrar, med lov: 3 % (4 % 2015)
Årskurs 8: Kompisar 13 % (10 % 2015); Föräldrar, med lov: 6 % (6 % 2015)
Årskurs 9: Kompisar 18 % (35 % 2015); Föräldrar, med lov: 10 % (6 % 2015)
År 2: Kompisar 19 % (41 % 2015); Föräldrar, med lov: 13 % (14 % 2015)

- Det innebär att det finns ett 20-tal föräldrar på Nyboskolan som förser sina barn med alkohol. Eftersom de som får alkohol hemma dricker mer än andra ungdomar och riskerar att utveckla ett missbruk berättade vi också om antilagningskampanjen "Tänk om" i brevet till föräldrarna, avslutar Jenny. 

Du kan ta del av resultatet av drogenkäten, se PDF-filen "Tibro kommuns drogvaneundersökning 2017" här på sidan.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-19 Skriv ut

Kontaktinformation

Jenny Högberg Fältassistent/kurator Skicka e-post till Jenny Tel: 18380

Henrik Jernetz Fältassistent/kurator Skicka e-post till Henrik Tel: 18480

Tjänster och information