Länkar till sidor om folkhälsa, trygghet och säkerhet

På den här sidan har vi listat länkar till hemsidor med information om folkhälsoarbete, krishantering, trygghet och säkerhet med mera.

Länkar till andra webbplatser

Barnens rätt i samhället, BRIS BRIS, Barnens Rätt I Samhället, är en ideell organisation som bistår barn som far illa. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS-telefonen, BRIS-mejlen och BRIS-chatten, dit barn och ungdomar upp till 18 år kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Folkhälsoenheten Skaraborg Folkhälsoenheten Skaraborg ingår i Västra Götalandsregionen och ansvarar för folkhälsoarbetet i Skaraborg. Enheten består av en driftchef och femton folkhälsoplanerare, en i varje kommun. Folkhälsoplanerarna arbetar på uppdrag av ett lokalt folkhälsoråd. Västra Götalandsregionens avdelning folkhälsa Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som ska vara ett nationellt kunskapscentrum för metod- och strategiutveckling och utvärdering inom folkhälsoområdet. Myndigheten ska också utöva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Polisen Polisen är en statlig myndighet som ska minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen arbetar med att förebygga och upptäcka brott och ser till att den som begår brott identifieras och lagförs. Brottsförebyggande rådet, BRÅ BRÅ är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet, det vill säga polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. BRÅ arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB MSB:s uppdrag är att arbeta för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap, där alla tar ansvar. MSB ska bidra till att både myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner utvecklar sin förmåga att hantera olyckor och kriser. Socialstyrelsen Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som har en bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN är en organisation med drygt 40 organisationer som medlemmar. CAN:s uppgift är att sprida information om alkohol och andra droger.
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Therese Falk Folkhälsostrateg Skicka e-post till Therese Tel: 18360

Johan Bruun Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Johan Tel: 050335125

Tjänster och information