Viktiga telefonnummer

Trafikolycka. Foto: Mikael LjungströmRäddningsinsats vid brand. Foto: Mikael Ljungström

På den här sidan hittar du ett antal telefonnummer som kan vara bra att känna till i olika typer av krissituationer.

Om du eller någon person i din omgivning blir akut sjuk, skadas eller hamnar i en nödsituation ska du alltid ringa 112. När du gör det kan personal från sjukvården, räddningstjänsten eller polisen kallas till platsen så fort som möjligt.

Att tänka på när du ringer 112

Tala om för larmoperatören:

 • Vad som har hänt 
 • Var det hänt 
 • Vem du är och vilket telefonnummer du ringer ifrån 
 • Vilken typ av olycka det rör sig om 
 • Hur många skadade det finns 
 • Om någon är fastklämd, var beredd att ta instruktioner av SOS-operatören. När du har gett larmoperatören upplysningarna, gå tillbaka till den skadade.

Om du vill ge eller få information om
en allvarlig händelse, ring 113 13

113 13 är ett nytt nationellt krisinformationsnummer, som du ringer när du är i behov av aktuell information eller vill lämna information om en allvarlig händelse.

Vid ej brådskande fall, vänd dig hit...

 • Om du blir sjuk, ring närmaste vårdcentral, se länk till höger.
 • Om du blir sjuk på kvällen, natten eller under helgen, ring Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.
 • Ungdomsmottagningen i Tibro, se länk till höger. 
 • Behöver du tandvård, ring Folktandvården eller privat tandläkarklinik.
 • Polis, telefon 114 14
 • Räddningstjänst, se kontaktinformation till höger.

Du hittar även länkar till SOS Alarms, Räddningstjänstens, Polisens, Giftinformationscentralens, Skaraborgs sjukhus, Sjukvårdsrådgivningens, Tibro Vårdcentrals och Ungdomsmottagningens webbplatser här till höger.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-05-03 Skriv ut

Kontaktinformation

SOS Alarm Tel: 112 www.sosalarm.se/112

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Besöksadress: Majorsgatan 1 Tel: 0500-42 40 00 www.rtos.se/