POSOM - krisstöd

Om en allvarlig händelse inträffar i Tibro som berör en större eller mindre grupp människor kan Tibro kommun aktivera en särskild krisstöds- och krisplaneringsgrupp, POSOM-gruppen.

POSOM är en förkortning som står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM-gruppen är en organisation som utgör en extra resurs vid allvarliga händelser i kommunen. Gruppen består av representanter för räddningstjänsten, primärvården, kyrkan och kommunen.

Samordning av akut omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM-gruppen har ett antal stödpersoner till sitt förfogande. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris, som kan arbeta effektivt i pressade situationer.

POSOM-gruppen ansvarar för planering och samordning av det akuta omhändertagandet av människor som drabbats av en olycka, en katastrof eller liknande. Syftet med gruppens arbete är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

Lagstadgat krisstöd

POSOM ska enligt lag finnas i varje kommun. POSOM-gruppen kan aktiveras vid större olyckshändelser och katastrofer, då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-05-03 Skriv ut

Kontaktinformation

Ola Johansson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Ola Tel: 0505-170 52

Erwin Hedén Skicka e-post till Erwin Tel: 0505-170 51