Olycksfallsförsäkring för elever i Tibros förskolor, grundskolor och gymnasieskola

Tibro kommun har en olycksfallsförsäkringen för elever i förskola, grund- och gymnasieskola som är folkbokförda i kommunen inklusive flyktingelever samt elever som går i skola i kommunen vid gymnasieprogram med riksintag.

Tibro kommun har en olycksfallsförsäkring tecknad hos Protector Försäkring, www.protectorforsakring.se. Försäkringen gäller för elever, barn ungdomar och andra grupper inom Tibro kommuns verksamhetsområde.

Elever inom Gymnasium Skaraborg försäkras av respektive hemkommun. Försäkringen gäller också barn i kontakt- och familjehem i annan kommun samt barn i korttidstillsyn/korttidsvistelse.

Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av försäkringens omfattning. En utförligare beskrivning finns i högerspalten tillsammans med kontaktuppgifterna till Tibro kommuns säkerhetssamordnare som har de fullständiga försäkringsvillkoren. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada.

Åtgärder vid skada:

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen.

 

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Anmäl skadan via skadeanmälningsblankett från Protctors hemsida här: Protectors skadeanmälningsblankett

Tibro kommuns försäkrings för olycksfall har avtalsnummer: 328872-2.1.

Anmälan ska postas i original till nedan postadress alternativt mailas scannad till Skyddad adress

Protector Försäkring, Skadeanmälan. Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.
 

 • Spara alla kvitton
 • Behov av Taxi ska vara styrkt av med intyg från behandlande läkare. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras

    Olycksfallsförsäkringens omfattning
    Läkekostnader

    Nödvändiga läkekostnader föreskrivna av läkare

    Resekostnader Nödvändiga och skäliga resekostnader
    Tandkostnader  Nödvändiga och skäliga kostnader


     Observera följande:

    • Det är ingen självrisk
    • För att få ersättning för skadade personliga tillhörigheter krävs att skadan föranlett läkarbehandling.
    • Mobiltelefon ersätts ej.
    • Även om inte skadan förorsakat kostnader skall den anmälas om det finns risk för framtida men, tandskador eller vanprydande ärr.
    • Försäkringen gäller ej vid sjukdom.
    • Försäkringen gäller ej hemtransport.
    • Vid resa teckna en reseförsäkring.

     

    Eventuella frågor besvaras på mail, Skyddad adress, och telefon, 08-410 637 00. Öppettider vardagar: 09.00-17.00. Utanför kontorstid omdirigeras samtalen till Falck Skadejour.

     

    Sidansvarig: Peter Legendi Publicerad: 2017-05-03 Skriv ut

    Kontaktinformation

    Erwin Hedén Skicka e-post till Erwin Tel: 0505-170 51

    Ola Johansson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Ola Tel: 0505-170 52