Elevreseförsäkring

Tibro kommun har en tjänstereseförsäkring, som även gäller för elever vid resor och praktik som har anordnats eller godkänts av någon av kommunens skolor.

Här nedan finns en kortfattad beskrivning av kommunens reseförsäkring för elever. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada. För mer information, kontakta kommunens säkerhetssamordnare Ola Johansson eller Erwin Hedén: e-post

Elevreseförsäkringens omfattning
Kostnader vid sjukdom
och olycksfall 

Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård, merkostnader och hemtransport i samband med vård och behandling*

Invaliditets- och dödsfallsersättning**

Vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall: 1 000 000 kronor

Reseavbrott Nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa
Kristerapi

10 behandlingar

Bagageskydd

Personlig egendom: 100 000 kronor

Företagets egendom: 20 000 kronor

Ansvarsskydd

Vid person- eller sakskada: 10 000 000 kronor

Rättsskydd För den försäkrade som privatperson: 250 000 kronor.
Överfallsskydd  Vid personskada: 750 000 kronor

Gruppresor, där fler försäkrade reser tillsammans eller vistas på samma plats, ska förhandsanmälas till försäkringsbolaget.

* Begränsningar finns när det gäller extrakostnader vid sjukhusvistelse och begravning på plats.

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Ola Johansson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Ola Tel: 0505-170 52

Erwin Hedén Skicka e-post till Erwin Tel: 0505-170 51