Folkhälsoarbete

Utflykt utmed Tidanån.Glada barn.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som går ut på att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Kommunens folkhälsoarbete riktar sig till hela Tibros befolkning.

Det övergripande syftet med det lokala folkhälsoarbetet är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen genom strategiska och långsiktiga insatser. Det lokala folkhälsorådet i Tibro kommun tar initiativ till och samordnar folkhälsoinsatser i samverkan med olika aktörer.

Prioriterat folkhälsoarbete 2016–2017

Det övergripande prioriterade målet med det lokala folkhälsoarbetet är att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga i åldern 0–25 år i Tibro.

För att uppnå målet har följande strategier fastställts:

  • Investera i insatser som främjar barn och ungas psykiska hälsa och förebygger psykisk ohälsa
  • Genomföra tidiga insatser som främjar en god tandhälsa hos barn och unga
  • Stimulera till daglig fysisk aktivitet hos barn och unga
  • Främja goda kostvanor hos barn och unga
  • Genomföra strategiska och förebyggande insatser inom området ANTDS: Alkohol,
    narkotika, tobak, dopning och spel hos barn och unga

För mer information, kontakta folkhälsostrateg Therese Falk.   

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Therese Falk Folkhälsostrateg Skicka e-post till Therese Tel: 18360

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser