Trygghet och folkhälsa

Friluftsliv på sjön.Mys på gräsmatta.

Tibro kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på flera olika sätt. Kommunen bedriver också ett aktivt folkhälsoarbete.

Det finns mycket vi kan göra för att Tibro ska upplevas som en trygg och säker kommun. Det finns också en hel del vi kan göra för att alla som bor i kommunen ska må så bra som möjligt.

På sidorna som finns samlade under rubriken Trygghet och folkhälsa hittar du information om:

  • kommunens försäkringar
  • vad du bör göra om du hamnar i olika typer av krissituationer
    och om du får se eller veta att någon far illa
  • det arbete som genomförs i kommunen för att folkhälsan ska förbättras
  • vad Tibro kommun gör för kommuninvånarna om det inträffar en större olycka eller någon annan allvarlig händelse i kommunen
  • vad Tibro kommun gör för att förebygga olycksfall
  • hur du informerar kommunen om olycksrisker i din närmiljö

 

Nyheter

Färre Tibroungdomar röker och dricker alkohol regelbundet 2017-06-19 Färre Tibroelever konsumerar alkohol regelbundet. Färre elever är vanerökare, men fler feströker. De som använder narkotika har prövat flera olika droger. Det visar den drogenkät som kommunens fältassistenter genomfört. Nationell krisberedskapsvecka 2017. Foto: Thomas Henrikson, MSB Nationell beredskapsvecka den 8-14 maj 2017-05-03 Den 8-14 maj startar en nationell kampanj om krisberedskap. Kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg kommer att genomföra en gemensam krisberedskapsvecka i oktober. Då kommer du som invånare att få broschyren "Så klarar du dig i tre dygn" i din brevlåda. Undretecknande av medborgarlöfte Medborgarlöfte undertecknat 2016-12-19 Tibro kommun och Polisen undertecknade fredagen 16 december medborgarlöfte för 2017. Det bygger på dialog med medborgarna själva och är ett underlag för vad som ska ligga i fokus och vara extra tydligt i för gemensamma arbetet med att skapa trygghet. Drogvaneundersökning visar att färre Tibroelever använt alkohol, narkotika och tobak 2016-12-13 Antalet årskurs 9-elever och gymnasieelever i Tibro som röker eller snusar, har druckit alkohol eller använt narkotika minskar. Det visar den drogvaneundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomfört. Fler nyheter
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Ola Johansson Säkerhetssamordnare Skicka e-post till Ola Tel: 0505-170 52

Erwin Hedén Skicka e-post till Erwin Tel: 0505-170 51

Therese Falk Folkhälsostrateg Skicka e-post till Therese Tel: 18360