Närtrafik

Närtrafikhållplats i Fagersanna.

Närtrafik är allmän kollektivtrafik och bedrivs i områden med begränsad eller ingen linjetrafik.

Närtrafik är till för dig som vill åka mellan en adress på landsbygden och kommunens centralort. Du kan bara resa med närtrafiken inom din kommun och resorna sker enligt en fastställd tidtabell.

En resa med närtrafiken måste bokas hos Västtrafiks beställningscentral, tel
0771-91 90 90, senast en timme innan den ska påbörjas. Du kan läsa mer om närtrafiken på Västtrafiks hemsida, eller kontakta Kundservice tel 0771-41 43 00.

Sidansvarig: Caroline Larsson Publicerad: 2017-09-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kollektivtrafikkontoret Skicka e-post till Kollektivtrafikkontoret Tel: 0504-18000

Caroline Larsson Trafikplanerare Skicka e-post till Caroline Tel: 18534

Catarina Davidsson Trafikplanerare Skicka e-post till Catarina Tel: 18562

Kristin H Johansson Trafikplanerare Tel: 0504-18122

Tjänster och information

Länkar till andra webbplatser