Taxa vid färdtjänstresor

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant. Kontanttaxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Priser fr.o.m 2017-01-08.

Nedanstående priser gäller från och med den 8 januari 2017 och framåt.

 

Taxor vid färdtjänstresor

Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område

Vuxen
05.00-24.00

NattVuxen
24.00-02.00

Ungdom*
05.00-24.00

NattUngdom*
24.00-02.00

En kommun 56 93 42 79
Två kommuner 99 135 74 111
Tre kommuner 141 178 106 142
Fyra kommuner 183 220 137 174
Fem kommuner 225 262 169 206
Sex kommuner 268 304 201 237
Sju kommuner
eller flera
282 319 211 248

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.

Sidansvarig: Caroline Larsson Publicerad: 2017-09-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Kollektivtrafikkontoret Skicka e-post till Kollektivtrafikkontoret Tel: 0504-18000

Caroline Larsson Trafikplanerare Skicka e-post till Caroline Tel: 18534

Catarina Davidsson Trafikplanerare Skicka e-post till Catarina Tel: 18562

Kristin H Johansson Trafikplanerare Tel: 0504-18122

Tjänster och information