Nu finns det en trädpolicy i Tibro

Ny trädpolicyNy trädpolicy

Träd behövs i stadsmiljöer. Bland annat för att de förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Därför är Tibro kommun försiktiga med att fälla träd på offentlig mark.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslutet om en trädpolicy i Tibro kommun

Träden engagerar oss alla på olika sätt. De är kommunens lungor, skänker skugga varma sommardagar och skapar spännande och avkopplande miljöer. Även om träden oftast ses som positiva inslag kan de ibland upplevas hindrande eller störande. De kan till exempel stå för nära en fastighet eller skymma utsikten.

Kontinuerlig översyn av kommunens träd

Tibro kommuns parkförvaltning genomför kontinuerlig översyn av kommunens träd för att se om de är friska eller är skadade på annat sätt. Vi går noggrant igenom våra alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Exempel på när vi tar ner träd på offentlig mark:

  • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
  • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
  • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
  • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
  • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Exempel på när vi inte tar ned träd på offentlig mark:

  • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
  • De skymmer utsikten.
  • De tappar löv, barr eller frön på privat tomt.
  • De orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
  • De stör parabolantenner.

Felanmälan/önskemål

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att felanmäla träd som ser ut att må dåligt.

Har du önskemål om att ta ner träd kan du anmäla det till parkavdelningen.
Se kontaktinformation.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-06-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Magnus Hagebratt Arbetsledare Skicka e-post till Magnus Tel: 18142