Restaurering av kraftverksruinen och stenbron

Den gamla stenbron och kraftverksruinenDen gamla stenbron och kraftverksruinen

Den gamla kraftverksruinen vid Tidan, som syns från Skövdevägen, ska fräschas upp. Även den gamla stenbron, som idag är gång- och cykelväg mellan Smulebergsskolan och Källtorpsvägen, ska få ett nytt räcke och snyggas till.

I Tibro kommuns gestaltningsplans anda, genomför vi nu en renovering av den gamla kraftverksruinen mellan Skövdevägen och den gamla stenbron. 
Den gamla stenbron över Tidan kommer också att snyggas upp och göras mer säker med ett nytt räcke och stenarna i stenfundamenten kommer att justeras.

De befintliga träbroarna vid ruinen rivs och ersätts med mer varaktiga broar i betong med räcke. Vid sittytan kommer befintligt betonggolv att bytas ut och befintlig stenmur rättas till.

Tillstånd att fördämma Tidan

Tibro kommun har fått tillstånd av Länsstyrelsen att fördämma Tidan runt ruinen, så länge arbetena pågår.

Gata/Parkavdelningen har gallrat träd och röjt sly i området, men arbetet med restaureringen av kraftverksruinen kommer att utföras av Flink byggnads AB från Vara. De är specialister på kraftverksrenoveringar och broreparationer.

Stenbron byggdes 1917 och fyller ju alltså 100år 2017.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-01-26 Skriv ut

Kontaktinformation

Malte Hagbohm Arbetsingenjör Skicka e-post till Malte Tel: 18132